agave2

Wat wij doen 

frank marcus architecten ontwerpt en realiseert bio-based projecten voor zowel particuliere als zakelijke opdrachtgevers. Daarnaast heeft frank marcus als erfgoeddeskundige zich toegelegd op het respectvol herbestemmen van oude (monumentale) gebouwen. Bouwen is behalve ontwerpen en kennis opdoen vooral ook de dagelijkse praktijk op de bouwplaats. Daarom voert frank marcus architecten met veel plezier en vakkennis directie tijdens de bouw. We spreken de bouwtaal en zijn in staat om het hele proces kundig te begeleiden.

Bio-based ontwerpen
Voor ons betekent biobased ontwerpen méér dan het toepassen van hernieuwbare en hergroeibare materialen van biologische oorsprong. Biobased ontwerpen vraagt om een integrale benadering, van stedebouwkundige planopzet tot architectonische uitwerking. In een biobased ontwerp ervaart de gebruiker niet alleen het gezonde effect van de materialen, maar ook de voordelen van een huis, dat optimaal is aangepast aan de omgeving. Daarbij nemen we: het werk- en leefritme van de gebruiker als uitgangspunt. Maken we gebruik van de zonnekracht en orientatie. Benutten we optimaal de kwaliteiten van de loactie en houden we rekening met de invloed van (dag)licht enschaduw. Op deze wijze draagt een biobased ontwerp van frank marcus architecten bij aan het woon- en werkcomfort van de gebruiker en aan een aanzienlijke vermindering van het energieverbruik.

Hoe wij werken 

Circulair ontwerpen en bouwen
frank marcus architecten is deelnemer aan de “Green deal circulair gebouw” en heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van een integraal gebouwpaspoort waarin ook ontwerpaspecten circulair worden gemeten en weergegeven. Voor de ontwikkeling van het “materialenpaspoort” werkten wij samen met ervaren specialisten uit de financiële sector. Het idee daarachter is het volgende: Afval is materiaal zonder informatie. Als we materiaal, voordat het afval wordt voorzien van alle bijbehorende informatie en identiteit, krijgt het waarde en biedt het mogelijkheden voor hergebruik. Een gebouw zien wij zodoende als een depot van materialen met een intrinsieke waarde op product-, component- en materiaalniveau.

Ideeën en ontwerpen voor tijdelijke huisvesting en herbestemming van bestaande gebouwen passen naadloos in deze manier van denken. Modulair en remontabel bouwen, met nieuwe financiële modellen en een high-end ervaring: frank marcus architecten faciliteert in het partnership en de financiële modellen.


Architectuur is cultuur. De culturele historie van een gebouw en zijn omgeving, de mensen die er gewoond en gewerkt hebben, de bewegingen die er waren en nog zullen komen: zij vormen, naast de bouwkundige zaken, het gereedschap van de architect.

Wie wij zijn 

frank marcus architect AVB
Frank Marcus is architect, erfgoeddeskundige, fruitboer en imker. Hij woont en werkt in een historische fruitboomgaard in het Land van Maas en Waal. Tijdens zijn reizen over de wereld is de kiem ontsproten voor zijn fascinatie voor cultuurhistorie en ecologie. Natuur, cultuur en gebruiker zijn voor Frank Marcus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit resulteert in bijzondere ontwerpen voor particulieren en bedrijven, die duurzaam ruimte geven aan het verleden, het heden en de toekomst.

frank-site-125-px
klaasgeert-site-125px

klaasgeert koolhout architect AVB
Klaasgeert Koolhout is architect, afgestudeerd aan de Academie voor Bouwkunst in Arnhem.

terrell van den heuvel BIM-tekenaar
Terrell is begonnen als stagiair bij marcus architecten en werkt nu deeltijd op het bureau. Terrell houdt zich bezig met verschillende zaken, waaronder het in BIM-model tekenen van nieuwe- en bestaande situatie van gebouwen, technische tekenwerk en bouwfysica. Hij is erg gemotiveerd om veel nieuwe dingen te leren en is kritisch op zijn werk. Hij komt veel facetten van ontwerp & bouw tegen in ons buro. Hij heeft de ambitie om nog verder te gaan studeren aan de universiteit, om daarmee zoveel mogelijk kennis in zijn vakgebied op te doen. En zoals’ hij het zegt zegt ‘om met brede kennis goede producten te leveren’.

terell-site

frank marcus architecten is kennispartner en/of (bestuurs)lid van:
– VIBA http://www.vibavereniging.nl
– DNA-indebouw http://dnaindebouw.nl
– RCE Erfgoed-academie http://www.erfgoedacademie.nl
– Duurzaam Gebouwd http://www.duurzaamgebouwd.nl

Deelnemer Green Deal:
– bio-based bouwen
– circulair gebouw